Гоце Стојковски

Гоце Стојковски е бизнисмен од Гостивар кој во минатото во Гостивар и во Тетово водел кабловски оператори што денеска не работат на пазарот. Во 2001 станал сопственик на тетовската кабелска телевизија Мултиком и ја водел гостиварската кабелска ГИВ Иван до 2015. Сега е управител на семејната градежна фирма ГИВ Монт од Гостивар, во која до март 2023 бил и еден од сопствениците.

Медиумски компании/Групи
Медиуми
Факти

Бизнис

Дополнителни информации

Мета податоци

Сопственичката структура и финансиските извештаи се од македонскиот Централен регистар. Документите се добиени врз основа на владината одлука од 2017 година за бесплатен пристап за истражувачки новинари на 25.07.2023. Финансиските информации се за 2022 година. За пресметка на сумите во американски долари e користен средниот девизен курс за 2022 година од Народната банка на РСМ.

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union