Њу медиа комуникејшн

Њу медиа комуникејшн е основана во 2010 година од новинарката Славица Арсова Спасовски. Во нејзиното постоење нема промени во сопственичката структура. Арсова Спасовски, освен основач е и директор на компанијата. Единствена дејност на Њу медиа комуникејшн е бизнисот со интернет портали.

Клучни податоци

Бизнис форма

Приватна

Правна форма

Друштво со ограничена одговорност

Бизнис сектори

Интернет издаваштво

Сопствеништво

Индивидуален сопственик

Медиуми
Факти

Општи податоци

Година на основање

2010

Поврзани интереси на основачот

Славица Арсова Спасовски

е новинарка и уредничка на информативната редакција во најгледната национална телевизија Сител. Таа е основачка и главна уредничка на порталот Прес24 кој почна да работи во 2012 година.

Вработени

2

Контакт

Адреса: Бул. Партизански одреди Бр. 155-1/88 Карпош, 1000 Скопје

е-mail. : contact@press24.mk

тел.: +38972 222 042

web: press24.mk

Даночен / матичен број

6643213

Финансиски информации

Приходи ( Финансиски податоци/опционално)

36.519 $ / 2.14 мил. МКД

Оперативен профит (во мил. $)

3.975 $ / 232.927 МКД

Рекламирање (во % од вкупното финансирање)

Нема податоци

Дополнителни информации

Мета податоци

Сопственичката структура и финансиските извештаи се базираат на податоците од македонскиот Централен регистар. Документите се добиени врз основа на владината одлука од 2017 година за бесплатен пристап за истражувачки новинари на 16.08.2023. Финансиските информации се за 2022 година. За пресметка на сумите во американски долари e користен средниот девизен курс за 2022 година од Народната банка на РСМ.

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union