Pluralizmi Mediatik në Maqedonine e Veriut

Treguesit e rrezikut për pluralizmin mediatik

Si qëndron Maqedonia e Veriut në lidhje me mbrojtjen e diversitetit të mediave? Cilat janë rreziqet më të mëdha për diversitetin mediatik. Këta 12 tregues japin një vlerësim të situatës.

Gjetjet Kryesore
  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union